Publication dates

Fine Paper Germany
02 Dec 2022
19 Dec 2022
27 Jan 2023
24 Feb 2023
31 Mar 2023
28 Apr 2023
02 Jun 2023
30 Jun 2023
Fine Paper France
19 Dec 2022
30 Jan 2023
20 Feb 2023
20 Mar 2023
24 Apr 2023
30 May 2023
26 Jun 2023
24 Jul 2023
04 Sep 2023
25 Sep 2023
23 Oct 2023
20 Nov 2023
18 Dec 2023
Fine Paper UK
28 Nov 2022
19 Dec 2022
30 Jan 2023
27 Feb 2023
27 Mar 2023
02 May 2023
22 May 2023
19 Jun 2023
31 Jul 2023
28 Aug 2023
02 Oct 2023
30 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
Fine Paper Italy
28 Nov 2022
19 Dec 2022
23 Jan 2023
20 Feb 2023
27 Mar 2023
24 Apr 2023
30 May 2023
26 Jun 2023
24 Jul 2023
25 Sep 2023
23 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
Fine Paper Poland (from third quarter 2019)
11 Apr 2022
18 Jul 2022
17 Oct 2022
23 Dec 2022
03 Apr 2023
12 Jun 2023
09 Oct 2023
Fine Paper Poland (up to May 2019)
03 Dec 2018
11 Feb 2019
08 Apr 2019
03 Jun 2019
Publication Paper Germany
02 Dec 2022
19 Dec 2022
27 Jan 2023
24 Feb 2023
31 Mar 2023
28 Apr 2023
02 Jun 2023
30 Jun 2023
Publication Paper France
19 Dec 2022
30 Jan 2023
20 Feb 2023
20 Mar 2023
24 Apr 2023
30 May 2023
26 Jun 2023
24 Jul 2023
04 Sep 2023
25 Sep 2023
23 Oct 2023
20 Nov 2023
18 Dec 2023
Publication Paper UK
28 Nov 2022
19 Dec 2022
30 Jan 2023
27 Feb 2023
27 Mar 2023
02 May 2023
22 May 2023
19 Jun 2023
31 Jul 2023
28 Aug 2023
02 Oct 2023
30 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
Publication Paper Italy
28 Nov 2022
19 Dec 2022
23 Jan 2023
20 Feb 2023
27 Mar 2023
24 Apr 2023
30 May 2023
26 Jun 2023
24 Jul 2023
25 Sep 2023
23 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
Publication Paper Poland (from third quarter 2019)
11 Apr 2022
18 Jul 2022
17 Oct 2022
23 Dec 2022
03 Apr 2023
12 Jun 2023
09 Oct 2023
Publication Paper Poland (up to May 2019)
03 Dec 2018
11 Feb 2019
08 Apr 2019
03 Jun 2019
Corrugated Case Material Germany
02 Dec 2022
19 Dec 2022
27 Jan 2023
24 Feb 2023
31 Mar 2023
28 Apr 2023
02 Jun 2023
30 Jun 2023
Corrugated Case Material France
19 Dec 2022
30 Jan 2023
20 Feb 2023
20 Mar 2023
24 Apr 2023
30 May 2023
26 Jun 2023
24 Jul 2023
04 Sep 2023
25 Sep 2023
23 Oct 2023
20 Nov 2023
18 Dec 2023
Corrugated Case Material UK
28 Nov 2022
19 Dec 2022
30 Jan 2023
27 Feb 2023
27 Mar 2023
02 May 2023
22 May 2023
19 Jun 2023
31 Jul 2023
28 Aug 2023
02 Oct 2023
30 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
Corrugated Case Material Italy
28 Nov 2022
19 Dec 2022
23 Jan 2023
20 Feb 2023
27 Mar 2023
24 Apr 2023
30 May 2023
26 Jun 2023
24 Jul 2023
25 Sep 2023
23 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
Corrugated Case Material Poland (from third quarter 2019)
11 Apr 2022
18 Jul 2022
17 Oct 2022
23 Dec 2022
03 Apr 2023
12 Jun 2023
12 Jun 2023
Corrugated Case Material Poland (up to May 2019)
03 Dec 2018
11 Feb 2019
08 Apr 2019
03 Jun 2019
Cartonboard Germany
02 Dec 2022
19 Dec 2022
27 Jan 2023
24 Feb 2023
31 Mar 2023
28 Apr 2023
02 Jun 2023
30 Jun 2023
Cartonboard France
19 Dec 2022
30 Jan 2023
20 Feb 2023
20 Mar 2023
24 Apr 2023
30 May 2023
26 Jun 2023
24 Jul 2023
04 Sep 2023
25 Sep 2023
23 Oct 2023
20 Nov 2023
18 Dec 2023
Cartonboard UK
28 Nov 2022
19 Dec 2022
30 Jan 2023
27 Feb 2023
27 Mar 2023
02 May 2023
22 May 2023
19 Jun 2023
31 Jul 2023
28 Aug 2023
02 Oct 2023
30 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
Cartonboard Italy
28 Nov 2022
19 Dec 2022
23 Jan 2023
20 Feb 2023
27 Mar 2023
24 Apr 2023
30 May 2023
26 Jun 2023
24 Jul 2023
25 Sep 2023
23 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
Cartonboard Poland (from third quarter 2019)
11 Apr 2022
18 Jul 2022
17 Oct 2022
23 Dec 2022
03 Apr 2023
12 Jun 2023
09 Oct 2023
Cartonboard Poland (up to May 2019)
03 Dec 2018
11 Feb 2019
08 Apr 2019
03 Jun 2019
Coreboard Germany (up to third quarter 2018)
29 Sep 2017
08 Jan 2018
29 Mar 2018
13 Jul 2018
Coreboard Germany (from third quarter 2018)
01 Apr 2022
24 Jun 2022
16 Sep 2022
02 Jan 2023
Coreboard Italy
28 Mar 2022
27 Jun 2022
26 Sep 2022
19 Dec 2022
27 Mar 2023
26 Jun 2023
25 Sep 2023
18 Dec 2023
Recovered Paper Germany
14 Dec 2022
13 Jan 2023
14 Feb 2023
14 Mar 2023
18 Apr 2023
15 May 2023
15 Jun 2023
14 Jul 2023
14 Aug 2023
14 Sep 2023
16 Oct 2023
15 Nov 2023
14 Dec 2023
15 Jan 2024
Recovered Paper France
19 Dec 2022
23 Jan 2023
20 Feb 2023
20 Mar 2023
24 Apr 2023
30 May 2023
26 Jun 2023
24 Jul 2023
04 Sep 2023
25 Sep 2023
23 Oct 2023
20 Nov 2023
18 Dec 2023
Recovered Paper UK
28 Nov 2022
19 Dec 2022
30 Jan 2023
27 Feb 2023
27 Mar 2023
02 May 2023
22 May 2023
19 Jun 2023
31 Jul 2023
28 Aug 2023
02 Oct 2023
30 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
Recovered Paper Italy
28 Nov 2022
19 Dec 2022
23 Jan 2023
20 Feb 2023
27 Mar 2023
24 Apr 2023
30 May 2023
26 Jun 2023
24 Jul 2023
25 Sep 2023
23 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
Recovered Paper Poland (from third quarter 2019)
11 Apr 2022
18 Jul 2022
17 Oct 2022
23 Dec 2022
03 Apr 2023
12 Jun 2023
09 Oct 2023
Recovered Paper Poland (up to May 2019)
03 Dec 2018
11 Feb 2019
08 Apr 2019
03 Jun 2019
Sack Kraft Paper Germany
29 Mar 2022
15 Jul 2022
23 Sep 2022
05 Jan 2023
Envelope and Shipping Bag Paper Germany
14 Apr 2022
22 Jul 2022
07 Oct 2022
20 Jan 2023
Label Paper Germany
29 Apr 2022
29 Jul 2022
25 Oct 2022
30 Jan 2023
Native Starch Western Europe
30 Mar 2022
04 Jul 2022
04 Oct 2022
19 Dec 2022
Caustic Soda Western Europe
11 Apr 2022
18 Jul 2022
10 Oct 2022
09 Jan 2023
Pulp Western Europe
09 Dec 2022
20 Jan 2023
17 Feb 2023
17 Mar 2023
14 Apr 2023
12 May 2023
09 Jun 2023
07 Jul 2023
Sawmill Residues Germany
11 Oct 2022
21 Nov 2022
30 Jan 2023
15 Mar 2023
Tissue Germany
11 Nov 2021
01 Mar 2022
25 May 2022
07 Dec 2022
Thermal Paper Germany
29 Sep 2021
03 Feb 2021
29 Sep 2021
11 May 2022
Decor Paper Germany
18 May 2022
06 Jul 2022
10 Aug 2022
22 Feb 2023
Lightweight Kraft Paper Germany
09 Mar 2022
27 Jun 2022
09 Nov 2022
25 Jan 2023