Publication dates

Fine Paper Germany
30 Oct 2023
01 Dec 2023
18 Dec 2023
02 Feb 2024
01 Mar 2024
28 Mar 2024
03 May 2024
31 May 2024
28 Jun 2024
Fine Paper France
20 Nov 2023
18 Dec 2023
22 Jan 2024
19 Feb 2024
02 Apr 2024
22 Apr 2024
27 May 2024
24 Jun 2024
29 Jul 2024
26 Aug 2024
23 Sep 2024
28 Oct 2024
25 Nov 2024
16 Dec 2024
Fine Paper UK
30 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
29 Jan 2024
26 Feb 2024
25 Mar 2024
29 Apr 2024
21 May 2024
01 Jul 2024
22 Jul 2024
02 Sep 2024
30 Sep 2024
21 Oct 2024
25 Nov 2024
Fine Paper Italy
23 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
29 Jan 2024
26 Feb 2024
25 Mar 2024
29 Apr 2024
21 May 2024
24 Jun 2024
29 Jul 2024
30 Sep 2024
28 Oct 2024
18 Nov 2024
16 Dec 2024
Fine Paper Poland (from third quarter 2019)
03 Apr 2023
05 Jun 2023
09 Oct 2023
15 Jan 2024
08 Apr 2024
08 Jul 2024
Fine Paper Poland (up to May 2019)
03 Dec 2018
11 Feb 2019
08 Apr 2019
03 Jun 2019
Publication Paper Germany
30 Oct 2023
01 Dec 2023
18 Dec 2023
02 Feb 2024
01 Mar 2024
28 Mar 2024
03 May 2024
31 May 2024
28 Jun 2024
Publication Paper France
20 Nov 2023
18 Dec 2023
22 Jan 2024
19 Feb 2024
02 Apr 2024
22 Apr 2024
27 May 2024
24 Jun 2024
29 Jul 2024
26 Aug 2024
23 Sep 2024
28 Oct 2024
25 Nov 2024
16 Dec 2024
Publication Paper UK
30 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
29 Jan 2024
26 Feb 2024
25 Mar 2024
29 Apr 2024
21 May 2024
01 Jul 2024
22 Jul 2024
02 Sep 2024
30 Sep 2024
21 Oct 2024
25 Nov 2024
Publication Paper Italy
23 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
29 Jan 2024
26 Feb 2024
25 Mar 2024
29 Apr 2024
21 May 2024
24 Jun 2024
29 Jul 2024
30 Sep 2024
28 Oct 2024
18 Nov 2024
16 Dec 2024
Publication Paper Poland (from third quarter 2019)
03 Apr 2023
05 Jun 2023
09 Oct 2023
15 Jan 2024
08 Apr 2024
08 Jul 2024
Publication Paper Poland (up to May 2019)
03 Dec 2018
11 Feb 2019
08 Apr 2019
03 Jun 2019
Corrugated Case Material Germany
30 Oct 2023
01 Dec 2023
18 Dec 2023
02 Feb 2024
01 Mar 2024
28 Mar 2024
03 May 2024
31 May 2024
28 Jun 2024
Corrugated Case Material France
20 Nov 2023
18 Dec 2023
22 Jan 2024
19 Feb 2024
02 Apr 2024
22 Apr 2024
27 May 2024
24 Jun 2024
29 Jul 2024
26 Aug 2024
23 Sep 2024
28 Oct 2024
25 Nov 2024
16 Dec 2024
Corrugated Case Material UK
30 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
29 Jan 2024
26 Feb 2024
25 Mar 2024
29 Apr 2024
21 May 2024
01 Jul 2024
22 Jul 2024
02 Sep 2024
30 Sep 2024
21 Oct 2024
25 Nov 2024
Corrugated Case Material Italy
23 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
29 Jan 2024
26 Feb 2024
25 Mar 2024
29 Apr 2024
21 May 2024
24 Jun 2024
29 Jul 2024
30 Sep 2024
28 Oct 2024
18 Nov 2024
16 Dec 2024
Corrugated Case Material Poland (from third quarter 2019)
03 Apr 2023
05 Jun 2023
09 Oct 2023
15 Jan 2024
08 Apr 2024
08 Jul 2024
Corrugated Case Material Poland (up to May 2019)
03 Dec 2018
11 Feb 2019
08 Apr 2019
03 Jun 2019
Cartonboard Germany
30 Oct 2023
01 Dec 2023
18 Dec 2023
02 Feb 2024
01 Mar 2024
28 Mar 2024
03 May 2024
31 May 2024
28 Jun 2024
Cartonboard France
20 Nov 2023
18 Dec 2023
22 Jan 2024
19 Feb 2024
02 Apr 2024
22 Apr 2024
27 May 2024
24 Jun 2024
29 Jul 2024
26 Aug 2024
23 Sep 2024
28 Oct 2024
25 Nov 2024
16 Dec 2024
Cartonboard UK
30 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
29 Jan 2024
26 Feb 2024
25 Mar 2024
29 Apr 2024
21 May 2024
01 Jul 2024
22 Jul 2024
02 Sep 2024
30 Sep 2024
21 Oct 2024
25 Nov 2024
Cartonboard Italy
23 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
29 Jan 2024
26 Feb 2024
25 Mar 2024
29 Apr 2024
21 May 2024
24 Jun 2024
29 Jul 2024
30 Sep 2024
28 Oct 2024
18 Nov 2024
16 Dec 2024
Cartonboard Poland (from third quarter 2019)
03 Apr 2023
05 Jun 2023
09 Oct 2023
15 Jan 2024
08 Apr 2024
08 Jul 2024
Cartonboard Poland (up to May 2019)
03 Dec 2018
11 Feb 2019
08 Apr 2019
03 Jun 2019
Coreboard Germany (up to third quarter 2018)
29 Sep 2017
08 Jan 2018
29 Mar 2018
13 Jul 2018
Coreboard Germany (from third quarter 2018)
31 Mar 2023
07 Jul 2023
22 Sep 2023
02 Jan 2024
Coreboard Italy
27 Mar 2023
26 Jun 2023
25 Sep 2023
18 Dec 2023
25 Mar 2024
24 Jun 2024
30 Sep 2024
16 Dec 2024
Recovered Paper Germany
15 Nov 2023
14 Dec 2023
15 Jan 2024
14 Feb 2024
14 Mar 2024
15 Apr 2024
16 May 2024
14 Jun 2024
12 Jul 2024
14 Aug 2024
13 Sep 2024
15 Oct 2024
15 Nov 2024
13 Dec 2024
Recovered Paper France
20 Nov 2023
18 Dec 2023
22 Jan 2024
19 Feb 2024
03 Apr 2024
22 Apr 2024
27 May 2024
24 Jun 2024
29 Jul 2024
26 Aug 2024
23 Sep 2024
28 Oct 2024
25 Nov 2024
16 Dec 2024
Recovered Paper UK
30 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
29 Jan 2024
26 Feb 2024
25 Mar 2024
29 Apr 2024
21 May 2024
01 Jul 2024
22 Jul 2024
02 Sep 2024
30 Sep 2024
21 Oct 2024
25 Nov 2024
Recovered Paper Italy
23 Oct 2023
27 Nov 2023
18 Dec 2023
29 Jan 2024
26 Feb 2024
25 Mar 2024
29 Apr 2024
21 May 2024
24 Jun 2024
29 Jul 2024
30 Sep 2024
28 Oct 2024
18 Nov 2024
16 Dec 2024
Recovered Paper Poland (from third quarter 2019)
03 Apr 2023
05 Jun 2023
09 Oct 2023
15 Jan 2024
08 Apr 2024
08 Jul 2024
Recovered Paper Poland (up to May 2019)
03 Dec 2018
11 Feb 2019
08 Apr 2019
03 Jun 2019
Sack Kraft Paper Germany
24 Mar 2023
07 Jul 2023
29 Sep 2023
05 Jan 2024
Envelope and Shipping Bag Paper Germany
11 Apr 2023
07 Jul 2023
25 Sep 2023
12 Jan 2024
Label Paper Germany
21 Apr 2023
04 Aug 2023
29 Sep 2023
12 Jan 2024
Native Starch Western Europe
24 Mar 2023
03 Jul 2023
09 Oct 2023
18 Dec 2023
Caustic Soda Western Europe
17 Apr 2023
17 Jul 2023
23 Oct 2023
15 Jan 2024
Pulp Western Europe
13 Nov 2023
11 Dec 2023
12 Jan 2024
09 Feb 2024
08 Mar 2024
05 Apr 2024
10 May 2024
Sawmill Residues Germany
04 Sep 2023
09 Oct 2023
27 Nov 2023
29 Jan 2024
Tissue Germany
01 Mar 2022
25 May 2022
07 Dec 2022
22 May 2023
Thermal Paper Germany
29 Sep 2021
11 May 2022
31 Jul 2023
14 Feb 2024
Decor Paper Germany
28 Jun 2023
16 Aug 2023
08 Nov 2023
08 Jan 2024
Lightweight Kraft Paper Germany
24 Apr 2023
17 Aug 2023
20 Nov 2023
19 Feb 2024